Jauniešu mentoringa programmas izveide

2018. gada nogalē Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociācija uzsāka projektu «Jauniešu mentoringa programmas izveide», kura laikā norisinājās NVO biedru un brīvprātīgo apmācības ar mentoringu saistītos tematos jauniešu eksperta un mentora Ata Ķeņģa vadībā.

Apmācību laikā, kas notika trīs dienas, to dalībnieki, risinot dažādus uzdevumus, varēja uzzināt praktiskos ieguvumus un labo praksi saistībā ar mentoringu, ļaujot viņiem būt veiksmīgākiem darba tirgū, un ne tikai.

2019. gada 22. februārī RTU Karjeras dienas 2019 laikā interesentiem klātienē pirmo reizi tika prezentēta projekta dalībnieku izstrādātā mentoringa programma «augšUP».

Savukārt 2019. gada 6. martā notikušajā RTU Absolventu asociācijas biedru kopsapulcē mentoringa programmas «augšUP» apmācību vadītājs A. Ķeņģis atklāja jaunizveidotās programmas stratēģiju, rīcības virzienus, kā arī sagaidāmos rezultātus. Biedrības biedri pasākuma laikā tika aicināti paust viedokli un sniegt ieteikumus par mentoringa programmu.

«Ar prieku varu apstiprināt, ka šis ir bijis vēl viens veiksmīgs projekts mūsu organizācijai — ir izveidota mentoringa programma, ļaujot tajā iesaistīties ikvienam, kurš vēlas dalīties zināšanās, kā arī saņemt tās,»

komentē RTU Absolventu asociācijas projektu vadītāja Ieva Ķuze.

Programmas mentori un mentorējamie var atrast viens otru RTU absolventu digitālajā platformā «RTUconnect.net» — mentori šajā vietnē var savā profilā atzīmēt, ka vēlas kļūt par padomdevējiem, savukārt mentorējamie var atlasīt mentorus platformas katalogā pēc sev vēlamajiem kritērijiem.

Projekts «Jauniešu mentoringa programmas izveide» tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas konkursa ietvaros. Dalība projekta laikā realizētajos pasākumos ir bez maksas.


Mentoringa programmas dokumenti:

  1. Vadlīnijas mentoram

  2. Vadlīnijas mentorējamam

  3. Anketa mentorējamam