Radīts Latvijā — 100 inženiertehniskie risinājumi

2018. gada februārī RTU Absolventu asociācija uzsāka īstenot Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas «LATVIJAI — 100» projektu «Radīts Latvijā — 100 inženiertehniskie risinājumi» ar mērķi stiprināt piederības sajūtu savai valstij, veicinot zināšanu pārnesi Latvijā.

Projekta ideja balstās uz 100 inženiertehnisko risinājumu apzināšanu Latvijas teritorijā. Atlasot šos objektus, radīta interaktīvā karte, kurā zinātkārie var iepazīties ar informāciju un interesantiem faktiem par dažādiem inženiertehniskajiem risinājumiem.

Sekojot kartei vai ieskatoties šajā bukletā, kurā arī ir precīzas norādes — ģeogrāfiskās koordinātas — ar objektu atrašanās vietām, zinātkārie varēs ceļot sev tīkamākajā veidā.

Aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju valsts simtgades jubilejas gadā sajust piederību ar Latviju, jo kopā ar to mēs esam viens vesels!