RTU Absolventu asociācijas kopsapulcē ievēlēts jaunais valdes sastāvs

2019. gada 6. martā notika Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Absolventu asociācijas (AA) ikgadējā biedru kopsapulce. Tās laikā, biedriem balsojot, apstiprināti asociācijas darbību saistošie procesi un jautājumi, tostarp ievēlēts jaunais valdes sastāvs.

RTU AA kopsapulces balsojumā par biedrības valdes locekļiem kļuva: Enno Ence, Arnis Resnis, Kristens Raščevskis, Inita Indrāne, Laura Lībiete, Pēteris Līdacis, Andris Luriņš, Alvis Sokolovs (fotogrāfijā — no kreisās uz labo pusi) un Evita Štrausa, kura kopsapulcē piedalījās ar videozvana starpniecību.

«Šī valde, kas ir asociācijas jaunā sapņu komanda, plecu pie pleca ar mūsu biroja darbiniekiem strādās pie biedrības ideju un mērķu realizācijas, turpinot iepriekšējo valdes sastāvu sekmīgi iesākto,» atklāj RTU AA izpilddirektore Anita Straujuma.

Līdztekus valdes pārvēlēšanām kopsapulcē, kas notika RTU Vēstures muzeja ekspozīcijas zālē, klātesošie asociācijas biedri tika iepazīstināti ar 2018. gada budžeta pārskatu, 2019. gadā prognozēto biedrības budžeta izpildi, kā arī uzzināja informāciju par citām biedrības veiktajām aktivitātēm, tostarp jaunizveidoto mentoringa programmu.

Savukārt RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra pārstāvji ļāva pārbaudīt savas zināšanas, piedaloties interaktīvajā spēlē par Ķīpsalas studentu pilsētiņas būvniecību, vēlāk daloties ar multimediālu stāstu par RTU cauri laikiem.