Misija un tradīcijas

Rīgas Tehniskās universitātes Absolventu asociācija (RTU AA) ir sabiedriska organizācija, kas Rīgas Tehniskās universitātes paspārnē tika izveidota 2012. gadā ar mērķi vienot dažādu paaudžu RTU absolventus. Mūsu darbības pamatā ir:

Kontakti – draudzībai, zinātnei, uzņēmējdarbībai

Zināšanas – semināri, uzņēmumu vizītes, kursi, pieredzes apmaiņa, mūžizglītība

Atbalsts no RTU – zināšanas, pakalpojumi, atlaides

Atbalsts RTU – absolventu pieredze, jaunu studentu piesaiste, finansējums