Misija un tradīcijas

RTU Absolventu asociācija ir sabiedriska organizācija, kas Rīgas Tehniskās universitātes paspārnē tika izveidota 2012. gadā ar mērķi vienot dažādu paaudžu RTU absolventus.

Mūsu darbības pamatā ir:

  • kontakti — draudzībai, zinātnei, uzņēmējdarbībai
  • zināšanas — semināri, uzņēmumu vizītes, kursi, pieredzes apmaiņa, mūžizglītība
  • atbalsts no RTU — zināšanas, pakalpojumi, atlaides
  • atbalsts RTU — absolventu pieredze, jaunu studentu piesaiste, finansējums

Mūsu vērtības:

  • attīstība
  • sadarbība
  • līderība

RTU Absolventu asociācijas statūti